Όροι και Προϋποθέσεις

Στοιχεία Εταιρείας:

Επωνυμία: Pathin Trading Ltd

Διεύθυνση: Νικήτα 6-B, Βιομηχανική Περιοχή Δαλίου, 2540 Λευκωσία, Κύπρος

Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Λεμεσού 345A, Βιομ. Περιοχή Νήσου, 2571 Νήσου – P.O BOX 23694, 1685 Λευκωσία – Κύπρος

Κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας θεωρείται ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης και οποιεσδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες: Οι όροι «Πελάτης», «Εσείς» και «Σας» αναφέρονται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. Οι όροι της  «Εταιρείας», «Τους εαυτούς μας», «Εμείς» και «Εμάς», αναφέρεται στην Pathin Trading Ltd. Οι όροι το «Μέρος», τα «Μέρη» ή «Εμείς», αναφέρονται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας, ή είτε στον Πελάτη είτε στον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την πληρωμή που είναι απαραίτητη για να αναληφθεί η διαδικασία παροχής βοήθειας εκ μέρους μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις καθορισμένης διάρκειας είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, με σκοπό την ταχεία ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα με και υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας Κυπριακής Νομοθεσίας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, με κεφαλαία και/ή αυτός/αυτή ή αυτοί θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ότι αναφέρεται στο ίδιο.

 

 Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δεσμευόμαστε στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με βάση όσα είναι αναγκαίο να γνωρίζουν χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται από μεμονωμένους πελάτες. Ελέγχουμε συνεχώς τα συστήματα και τα δεδομένα μας για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα για μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες κατά συστημάτων και δεδομένων υπολογιστών. Θα διερευνήσουμε οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες με σκοπό τη δίωξη και/ή την άσκηση αστικών διαδικασιών κατά των υπευθύνων για την επανόρθωση ζημιών.

 

Εμπιστευτικότητα

Τα αρχεία πελατών θεωρούνται εμπιστευτικά και επομένως δεν θα αποκαλυφθούν σε κανένα τρίτο μέρος, παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές εάν απαιτείται από το νόμο. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προβολή και αντίγραφα οποιωνδήποτε και όλων των Αρχείων Πελατών που τηρούμε, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουμε εύλογη ειδοποίηση για ένα τέτοιο αίτημα. Οι πελάτες παρακαλούνται να διατηρούν αντίγραφα οποιονδήποτε εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας. Όπου ενδείκνυται, θα δίνουμε στον Πελάτη κατάλληλες γραπτές πληροφορίες, φυλλάδια ή αντίγραφα αρχείων ως μέρος μιας συμφωνημένης σύμβασης, προς όφελος και των δύο μερών.

Δεν θα πουλήσουμε, μοιραστούμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος ούτε θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από αυτήν την Εταιρεία θα σχετίζονται μόνο με την παροχή συμφωνημένων υπηρεσιών και προϊόντων.

 

Αποποίηση ευθυνών

Εξαιρέσεις και Περιορισμοί

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν». Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αυτή η Εταιρεία:

αποκλείει όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις που σχετίζονται με αυτή την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ή οι οποίες παρέχονται ή ενδέχεται να παρέχονται από οποιεσδήποτε συνδεδεμένες εταιρείες ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις σε αυτή την ιστοσελίδα και/ή τα έγγραφα της Εταιρείας · και

αποκλείει κάθε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, άμεση ζημία, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κερδών (είτε η απώλεια τέτοιων κερδών ήταν προβλέψιμη είτε όχι, είτε προέκυψε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ή έχετε ενημερώσει την Εταιρεία για την πιθανότητα τέτοιας πιθανής ζημίας), ζημιές που προκλήθηκαν στον υπολογιστή σας, το λογισμικό υπολογιστή, τα συστήματα και τα προγράμματα και τα δεδομένα σε αυτούς ή οποιεσδήποτε άλλες άμεσες ή έμμεσες, παρεπόμενες και τυχαίες ζημιές.

Ωστόσο, αυτή η Εταιρεία δεν αποκλείει την ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά της. Οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ισχύουν μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Κανένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή δεν επηρεάζεται.

 

Όροι πώλησης

Κάνοντας μια παραγγελία προσφέρεστε να αγοράσετε ένα προϊόν που υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή, επιβεβαίωση της τιμής παραγγελίας και της διαθεσιμότητας και τα είδη στο καλάθι αγορών σας δεν είναι δεσμευμένα και ενδέχεται να αγοραστούν από άλλους πελάτες.

Οι χρόνοι αποστολής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με τους χρόνους παράδοσης περιορίζονται μόνο στην Κύπρο και υπόκεινται σε τυχόν καθυστερήσεις που προκύπτουν από καθυστερήσεις ταχυδρομείων ή λόγω ανωτέρας βίας για τις οποίες δεν φέρουμε ευθύνη. Διαβάστε περισσότερα μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα με τις πληροφορίες παράδοσης.

Για να αγοράσετε προϊόντα από την Pathin Trading Ltd πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να έχετε έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έχει εκδοθεί από τράπεζα αποδεκτή από εμάς. Η Pathin Trading Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε αίτημα υποβληθεί από εσάς.

Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγγελία σας και ότι υπάρχουν επαρκή χρήματα για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων. Όλες οι τιμές που διαφημίζονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

 

Τιμολόγηση και διαθεσιμότητα

Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν ανακαλύψουμε σφάλμα στην τιμή οποιουδήποτε  προϊόντος  έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε σχετικά το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσουμε την επιλογή να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας στη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία ως ακυρωμένη. Εάν ακυρώσετε και έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Το κόστος παράδοσης μπορεί να χρεωθεί επιπλέον· αυτές οι πρόσθετες χρεώσεις εμφανίζονται με σαφήνεια όπου ισχύουν και περιλαμβάνονται στο «Συνολικό κόστος».

 

Πληρωμή

Τραπεζικά εμβάσματα ή καταθέσεις σε λογαριασμό, PayPal, μετρητά και όλες οι κύριες πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες είναι όλες αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής. Οι Όροι μας είναι η πλήρης πληρωμή εντός είκοσι μία ημερών. Υπόλοιπο που παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την ημερομηνία λήξης θα επιφέρει τόκο υπερημερίας με επιτόκιο 5% έως ότου το υπόλοιπο εξοφληθεί πλήρως και οριστικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε ανάκτηση τυχόν οφειλόμενων υπολοίπων που παραμένουν απλήρωτα εξήντα ημέρες από την ημερομηνία τιμολογίου μέσω των εισπρακτικών Γραφείων και/ή μέσω του Δικαστηρίου σε περίπτωση που το οφειλόμενο υπόλοιπο δεν υπερβαίνει τα €500. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε και όλα τα πρόσθετα διοικητικά και/ή δικαστικά έξοδα. Κατά συνέπεια, όλες οι υπηρεσίες και/ή οι συναλλαγές και οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί θα παύσουν με άμεση ισχύ έως ότου ανακτηθεί πλήρως όλο το οφειλόμενο υπόλοιπο.

Παρακαλώ διαβάστε τους τρόπους πληρωμής μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Πολιτική Ακύρωσης

Έχετε προθεσμία 14 ημερών για να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, χωρίς να αναφέρετε κανέναν λόγο.

Η περίοδος υπαναχώρησης που αναφέρεται παραπάνω λήγει μετά από 14 ημέρες από:

(α) Την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από εσάς, αποκτάτε ή αποκτά φυσική κατοχή των προϊόντων·

(β) σε περίπτωση πολλών προϊόντων που παραγγέλθηκαν και παραδόθηκαν χωριστά, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από εσάς αποκτάτε ή αποκτά φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος·

(γ) σε περίπτωση παράδοσης ενός προϊόντος που αποτελείται από πολλαπλές παρτίδες ή τεμάχια, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από εσάς αποκτάτε ή αποκτά φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή τεμαχίου.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μας επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία στην αρχική της κατάσταση, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας έχετε κοινοποιήσει την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Η παραγγελία πρέπει να επιστραφεί στην αρχική της κατάσταση που περιλαμβάνει όλες τις ετικέτες και τη συσκευασία.

Όλα τα εμπορεύματα θα ελεγχθούν κατά την επιστροφή. Εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι ότι βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την επιστροφή χρημάτων για την τιμή που πληρώσατε για το προϊόν αμέσως. Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε μόνο μέρος της παραγγελίας σας, θα σας εκδώσουμε αντ’ αυτού ένα πιστωτικό κουπόνι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αγοράσετε οτιδήποτε της επιλογής σας ίσης αξίας από την Pathin Trading Ltd.

Λάβετε υπόψη ότι εάν επιστρέφετε μια παραγγελία για την οποία λάβατε εκπτωτικό κουπόνι, το κουπόνι δεν θα ισχύει πλέον.

Θα είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων σε εμάς, εκτός εάν σας παραδώσαμε το προϊόν κατά λάθος ή εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας κοινοποιήσατε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Τα εμπορεύματα είναι δική σας ευθύνη μέχρι να φτάσουν στην αποθήκη μας· επομένως, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συσκευασμένα και ότι κρατάτε την απόδειξη ταχυδρομικών τελών. Σας συνιστούμε να ασφαλίσετε την αποστολή επιστροφής καθώς είστε υποχρεωμένοι να φροντίζετε σωστά τα εμπορεύματα και θα είστε υπεύθυνοι για ζημιές σε αυτά μέχρι να τα παραλάβουμε στην αποθήκη μας.

 

Διαθεσιμότητα

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα προϊόντα/υπηρεσίες που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα και όλες οι διαφημίσεις είναι διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό οποιωνδήποτε λήψεων, προγραμμάτων και κειμένου που διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η αναδιανομή ή η αναδημοσίευση οποιουδήποτε μέρους αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με πλαισίωση (framing) ή άλλο παρόμοιο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας . Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία από αυτή την ιστοσελίδα θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη ή χωρίς σφάλματα, αν και παρέχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας απαλλάσσετε από την ευθύνη  την Εταιρεία, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τις θυγατρικές της για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και αν προκληθεί.

 

Αρχεία Καταγραφής

Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP για την ανάλυση των τάσεων, τη διαχείριση της ιστοσελίδας, την παρακολούθηση της κίνησης των χρηστών και τη συλλογή ευρειών δημογραφικών πληροφοριών για συνολική χρήση. Οι διευθύνσεις IP δεν συνδέονται με στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης. Επιπλέον, για τη διαχείριση συστημάτων, τον εντοπισμό μοτίβων χρήσης και την αντιμετώπιση προβλημάτων, οι διακομιστές ιστού καταγράφουν αυτόματα τυπικές πληροφορίες πρόσβασης, όπως τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τους χρόνους πρόσβασης/άνοιγμα αλληλογραφίας, διεύθυνση URL που ζητήθηκε και διεύθυνση URL παραπομπής. Αυτές οι πληροφορίες δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη και χρησιμοποιούνται μόνο εντός αυτής της Εταιρείας με βάση αυτά που είναι αναγκαίο να γνωρίζει. Τυχόν ατομικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που αναφέρεται παραπάνω χωρίς τη ρητή άδειά σας.

 

Σύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιαδήποτε σελίδα αυτής της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Εάν δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα αυτής της ιστοσελίδας, το κάνετε με δική σας ευθύνη και οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται παραπάνω θα ισχύουν για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας μέσω σύνδεσης σε αυτή.

 

Σύνδεσμοι από αυτή την ιστοσελίδα

Δεν παρακολουθούμε ούτε ελέγχουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα. Οι απόψεις που εκφράζονται ή το υλικό που εμφανίζεται σε τέτοιες ιστοσελίδες δεν κοινοποιούνται απαραιτήτως ή υποστηρίζονται από εμάς και δεν πρέπει να θεωρούμαστε εκδότες τέτοιων απόψεων ή υλικού. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να είναι προσεκτικοί όταν εγκαταλείπουν την ιστοσελίδα μας και να διαβάζουν τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων. Θα πρέπει να αξιολογήσετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτή την ιστοσελίδα ή στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω αυτής της σελίδας μόνοι σας, προτού του αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Αυτή η Εταιρεία δεν θα αποδεχθεί καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, με όποιον τρόπο και αν προκληθεί, που προκύπτει από την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών από εσάς σε τρίτα μέρη.

 

Απαγόρευση αναδημοσίευσης

Τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχουν σε όλο το κείμενο που σχετίζεται με τις υπηρεσίες της Εταιρείας και το πλήρες περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας. Το λογότυπο αυτής της Εταιρείας είναι σήμα κατατεθέν αυτής της Εταιρείας στην Κύπρο και σε άλλες χώρες.

 

Επικοινωνία

Έχουμε πολλούς τρόπους να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στον σύνδεσμο Επικοινωνήστε μαζί μας στην ιστοσελίδα μας ή στους αναφερόμενους αριθμούς τηλεφώνου, φαξ της Εταιρείας.

 

Ανωτέρα Βία

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν ευθύνεται έναντι του άλλου για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης βάσει οποιασδήποτε Συμφωνίας που οφείλεται σε γεγονός πέρα από τον έλεγχο αυτού του συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε θεομηνίας, τρομοκρατίας, πολέμου, πολιτικής επανάστασης, εξέγερσης, αναταραχής, πολιτικής αναταραχής, πράξης πολιτικής ή στρατιωτικής εξουσίας, ξεσηκωμού, σεισμού, πλημμύρας ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή τεχνητού φαινομένου εκτός του ελέγχου μας, το οποίο προκαλεί τη λύση μιας συμφωνίας ή σύμβασης που έχει συναφθεί, ούτε γεγονότος που θα μπορούσε εύλογα να προβλεφθεί. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που επηρεάζεται από ένα τέτοιο γεγονός θα ενημερώσει αμέσως το άλλο μέρος για αυτό και θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε συμφωνίας που περιέχεται στο παρόν.

 

Παραίτηση

Η αδυναμία οποιουδήποτε από τα μέρη να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας ή οποιασδήποτε Συμφωνίας ή η αδυναμία ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο για το οποίο αυτό, αυτός ή αυτά δικαιούνται βάσει της παρούσας, δεν συνιστά παραίτηση από την παρούσα και δεν προκαλεί μείωση των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας ή οποιασδήποτε Συμφωνίας. Καμία παραίτηση από καμία από τις διατάξεις της παρούσας ή οποιασδήποτε Συμφωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική εκτός εάν αναφέρεται ρητά ως τέτοια και υπογραφεί και από τα δύο Μέρη.

 

Γενικά

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών μας, συναινείτε σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από αυτή την πρόσβαση. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξαιρέσεων και των περιορισμών που αναφέρονται παραπάνω), τότε η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα αποκοπεί από αυτούς τους όρους και οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η αδυναμία της να Εταιρείας επιβάλει οποιαδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και σε οποιαδήποτε Συμφωνία ή αδυναμία άσκησης οποιασδήποτε επιλογής καταγγελίας δεν ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτές τις διατάξεις και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε Συμφωνίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, ή το δικαίωμα στη συνέχεια να επιβάλει κάθε διάταξη. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις δεν διορθώνονται, τροποποιούνται, μεταβάλλονται ή συμπληρώνονται παρά μόνο εγγράφως και υπογράφονται από δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Εταιρείας .

 

Ειδοποίηση Αλλαγών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις  κατά διαστήματα όπως κρίνει σκόπιμο και η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας θα σημαίνει ότι αποδέχεστε οποιαδήποτε προσαρμογή σε αυτούς τους όρους. Εάν υπάρξουν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας, θα ανακοινώσουμε ότι αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει στην αρχική μας σελίδα και σε άλλες βασικές σελίδες στον ιστότοπό μας. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία των πελατών του ιστότοπού μας, θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail ή ταχυδρομικά όσοι επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας 30 ημέρες πριν αυτές οι αλλαγές λάβουν χώρα. Σας συμβουλεύουμε λοιπόν να ξαναδιαβάζετε αυτή τη δήλωση σε τακτική βάση.

 

Απαγορευμένες Ενέργειες / Συμπεριφορά

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει και να κινήσει νομικά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κατά οποιουδήποτε διαπράττει ενέργειες που είναι παράνομες και/ή απαγορευμένες και/ή υιοθετεί συμπεριφορές που υπονομεύουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας της. Τέτοιες ενέργειες/συμπεριφορές είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

 • Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία
 • Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα περιεχομένου που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ρατσιστικό, υποκινεί μίσος ή εκμετάλλευση οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή Εταιρείας
 • Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα περιεχομένου που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα και/ή τα δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας άλλου ατόμου
 • Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα HTML ή Εξωτερικού Κώδικα ή URL που οδηγούν σε Εξωτερικούς Συνδέσμους / Διευθύνσεις URL
 • Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα περιεχομένου που είναι ανεπιθύμητο ή αποτελεί διαδικτυακό εκφοβισμό ή που δείχνει επικίνδυνη/απειλητική συμπεριφορά
 • Συλλογή από την Ιστοσελίδα πληροφοριών σχετικά με τρίτα μέρη που δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους σε αυτό
 • Μη εξουσιοδοτημένη χρήση διαπιστευτηρίων σύνδεσης τρίτων για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και μη εξουσιοδοτημένη χρήση των αντίστοιχων λογαριασμών

 

Σε περίπτωση υποψίας ή εντοπισμού απαγορευμένων ενεργειών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση της, όπως ενδεικτικά:

 • Να διερευνήσει οποιονδήποτε ισχυρισμό και/ή ένδειξη ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο «ανέβηκε» στην Ιστοσελίδα αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης ή είναι απειλητικό ή παράνομο ή με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και να αφαιρέσει ή να ζητήσει την αφαίρεση αυτού του περιεχομένου
 • Να παρακολουθεί, να επεξεργάζεται και να αφαιρεί περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια (χωρίς το περιεχόμενο αυτό να παραβιάζει απαραίτητα τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις )
 • Να αναστείλει και/ή να τερματίσει την πρόσβαση ενός χρήστη στην Ιστοσελίδα ή στον λογαριασμό του/της λόγω παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων
 • Να ακυρώσει παραγγελία και/ή να αναστείλει, να απενεργοποιήσει ή να αποκλείσει λογαριασμό χρήστη κατά την απόλυτη κρίση της, εάν υπάρχει εύλογη υποψία ότι αυτός ο λογαριασμός έχει παραβιαστεί ή εάν δόλια συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη ύποπτη/παράτυπη δραστηριότητα που αφορά τέτοιο λογαριασμό ή συγκεκριμένη παραγγελία ή οποιαδήποτε απαγορευμένη ενέργεια έχει εντοπιστεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ενδεικτικά, ως ύποπτη δραστηριότητα σε λογαριασμό χρήστη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απενεργοποίηση/διαγραφή ή περιορισμό των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία θα μπορούσε να θεωρηθεί η ακόλουθη: χρήση ανακριβών προσωπικών δεδομένων, συχνές διαφωνίες συναλλαγών διαδικτυακών πληρωμών, λήψη επίσημων αιτημάτων από τις αρχές για παροχή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με παράνομη διαδικτυακή δραστηριότητα ή λήψη ειδοποίησης από τράπεζα/ίδρυμα πληρωμών σχετικά με ασυνήθιστη δραστηριότητα, κλοπή ή απώλεια μέσων πληρωμής. Για τις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία ενημερώνει τον χρήστη με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της, στο μέτρο του δυνατού και υπό την προϋπόθεση ότι η ειδοποίηση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή δεν απαγορεύεται από την υφιστάμενη ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους χρήστες μας μια εκπληκτική εμπειρία μέσω των υπηρεσιών μας, βασισμένη στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια. Όταν οι χρήστες μας επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας, εγγράφονται ή κάνουν μια παραγγελία, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας. Συνιστούμε στους χρήστες μας να διαβάσουν την Πολιτική Απορρήτου μας για να ενημερώνονται για τις διαδικασίες που ακολουθούμε σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς παράδοσης της παραγγελίας του χρήστη για λόγους που αποδίδονται σε αυτόν, όπως για παράδειγμα:

 • Αδυναμία εμφάνισης του παραλήπτη της παραγγελίας στον αναγραφόμενο τόπο παράδοσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
 • Αδυναμία εντοπισμού του χρήστη παρά τις προσπάθειες της Εταιρείας και/ή των εκπροσώπων της να τον εντοπίσουν μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας
 • Αδυναμία πρόσβασης στο δηλωμένο σημείο παράδοσης ή κίνδυνος προσέγγισης στο σημείο παράδοσης που υποδεικνύει ο χρήστης
 • Σε περίπτωση που το άτομο που λαμβάνει την παραγγελία δεν συμμορφώνεται με το όριο ηλικίας που ισχύει σε περίπτωση που η παραγγελία αφορά προϊόντα για την κατανάλωση των οποίων υπάρχει νόμιμος περιορισμός ηλικίας (βλ. παρακάτω), θα επικοινωνήσουμε με τον χρήστη σχετικά με την ανεπιτυχή παράδοση της παραγγελίας του, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε το ποσό που αντιστοιχεί στην παραγγελία.

 

  Έλεγχος προϊόντων κατά την παραλαβή

Προτείνουμε στους χρήστες να ελέγχουν προσεκτικά την κατάσταση των προϊόντων, την ακεραιότητα της συσκευασίας τους και τυχόν ημερομηνία λήξης μόλις παραλάβουν την παραγγελία τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης εντοπίσει οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την παραγγελία του (π.χ. παράδοση λανθασμένων προϊόντων, ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα για κατανάλωση ή παραγγελία με ελλιπή προϊόντα) πρέπει να ενημερώσει αμέσως το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη να παράσχει κάποια αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. φωτογραφία) ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των προϊόντων που έλαβε προκειμένου η Εταιρεία να εξετάσει το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο χρήστης με την παραγγελία του.

 

Περιορισμός της Ευθύνης

Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για απάτη ή βαριά αμέλεια και στο βαθμό που η σχετική της ευθύνη μπορεί να τεκμηριωθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι το περιεχόμενο της πλατφόρμας της Εταιρείας παρέχεται «ως έχει» και «όπως είναι διαθέσιμο» και ότι η χρήση ή η εξάρτησή τους από αυτή και από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά, προϊόντα ή υπηρεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση ή αποκτούν πρόσβαση μέσω αυτής, γίνεται με δική τους ευθύνη και κατά την αποκλειστική τους κρίση. Ενώ η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η παροχή της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, δεν εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η Ιστοσελίδα μας θα παρέχεται στους Χρήστες με ασφαλή και έγκαιρο τρόπο και χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και χωρίς τεχνικές δυσκολίες, ελαττώματα ή ιούς. Παρακαλούμε τους χρήστες να αναμένουν προσωρινές διακοπές της λειτουργίας της Ιστοσελίδας λόγω προγραμματισμένων ή τακτικών εργασιών συντήρησης του συστήματος, διακοπές λόγω διαδικτύου ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή γεγονότων ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες παράδοσης ή ζημιές, απώλειες ή τραυματισμούς που προκύπτουν από τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση της πλατφόρμας της, του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών γενικότερα.

Η Εταιρεία ή οι υπάλληλοί της ή άλλοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι της, δεν φέρουν ευθύνη σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε από τις επακόλουθες, τυχαίες, έμμεσες, ειδικές ζημιές ή έξοδα ή οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά απώλειας κερδών, παύσης επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων ή απώλειας πελάτη, απώλειας περιουσίας ή ζημίας και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, αντιγραφή, παρουσίαση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από το εάν η Εταιρεία ειδοποιήθηκε, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι χρήστες δικαιούνται να υπαναχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τη σύμβαση πώλησης που έχουν συνάψει με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση (εκτός από τις περιπτώσεις και σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται) όποτε το επιθυμούν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που έλαβαν το παραγγελθέντα προϊόντα.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ρήτρα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης των χρηστών και τους σχετικούς περιορισμούς ανάλογα με τη φύση του επιστρεφόμενου προϊόντος, δεδομένου ότι η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον χρήστη πραγματοποιείται προς την επιχείρηση που πωλεί τα προϊόντα και όχι την Εταιρεία που ενεργεί ως διαμεσολαβητής για την εν λόγω πώληση.

Αμέσως μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν από τον χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δήλωσης σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

 

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγονται σε σχέση με τους Χρήστες της ιστοσελίδας της. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες παρέχουν στην ιστοσελίδα της ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών, στο μέτρο του δυνατού, από οποιαδήποτε παράνομη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στην επαλήθευση ότι αυτά τα δεδομένα είναι ακριβή και ότι χρησιμοποιούνται ορθά.

 

Παράπονα

Τα παράπονα των χρηστών σχετικά με οποιαδήποτε προσφορά, παραγγελία ή εκτέλεση της σύμβασης που έχουν συνάψει με τα συνεργαζόμενα καταστήματα θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας σε αυτά τα καταστήματα. Το εκάστοτε συνεργαζόμενο κατάστημα φέρει την αποκλειστική ευθύνη έναντι των χρηστών για την ορθή εκπλήρωση της μεταξύ τους συμφωνίας (πώλησης), σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης της Εταιρείας.

Εάν οι Χρήστες έχουν παράπονα σχετικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών παραγγελιών που παρέχει η Εταιρεία, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω email στο info@pathincy.com ή στο τηλέφωνο: +357 22 461006. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα χρηστών περιέρχονται σε γνώση μας για την υποβολή παραπόνων θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική απορρήτου μας.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες και τα σήματα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στο διαφημιστικό υλικό της Εταιρείας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής και/ή τρίτων που έχουν εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία να χρησιμοποιεί αυτά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ( συλλογικά η «Πνευματική Ιδιοκτησία»). Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, αντιγράφουν, αναπαράγουν, αναδημοσιεύουν, ανεβάζουν, δημοσιεύουν, μεταδίδουν, διανέμουν ή τροποποιούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της τελευταίας. Η χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων μας απαγορεύεται αυστηρά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη ρητή έγκριση της τελευταίας. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, η Εταιρεία δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα που διατηρεί για την προστασία της πνευματικής της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση του υλικού που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα δεν θα παραβιάζει ή δεν θα αποτελεί κατάχρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία ή στις Συνδεδεμένες Εταιρείες της. Οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε υλικού αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας γίνεται με ευθύνη του Χρήστη.

 

Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους όρους που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση ή την αποκάλυψη. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από μια τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση θα θεωρείται ως αποδοχή τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να τερματίσει, να αλλάξει, να αναστείλει ή να καταγγείλει οποιαδήποτε υπολειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν τη στιγμή της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία.

 

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις  και οποιαδήποτε τροποποίηση τους θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδικαστικά, τα Δικαστήρια της Λευκωσίας Κύπρου θα είναι καθ’ ύλην αρμόδια. Όλα τα δικαιώματα και τα νομικά μέσα που παρέχονται βάσει των όρων και των προϋποθέσεων  είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται βάσει νόμου ή άλλης συμφωνίας.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο με δικαιοδοσία, η ακυρότητα αυτής δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων που θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν μέρος της Συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας  και του Πελάτη. Η πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο και/ή η ανάληψη υπηρεσίας ή Συμφωνίας υποδηλώνει την κατανόηση, τη συμφωνία  και την αποδοχή  των Όρων και Προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν. Τα νόμιμα δικαιώματα σας ως καταναλωτή δεν επηρεάζονται.